IX Congress citrus of Horta Sud

The next 21 and 22 October, held the IX Congress citrus l’horta sud.

As our philosophy is not to neglect the training, and to offer the best products. We will attend the Conference and you will be informed of developments.

Syllabus:

21 d’octubre
9:00 h
Repartiment de documentació als congressistes9:30 h
Acte d’inauguració10:00 h
Pausa-café
1a Sessió
AGRICULTURA ECOLÒGICA I SANITAT
10:30 h
L’agricultura ecològica, normativa i certificació

Mª Isabel Gaudé Soriano
Directora del Comité d’Agricultura Ecològica de la CV11:10 h
La confusió sexual com a mètode de control biotecnològic compatible amb les normes de producció ecològica per al control de plagues
Vicente Navarro Llopis
Institut agroforestal del Mediterrani, Centre d’Ecologia Química Agrícola de la UPV11:50 h
Mètodes de control biològic de plagues en cítrics
Alejandro Tena Barreda
Col·laborador científic adjunt de l’IVIA

12:30 h
Actual normativa de fitosanitaris Influència sobre el sector citrícola
Ramón Coscollá Ramón
Servei de Sanitat Vegetal Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

13:10 h
Taula redona
Modera: Salvador Soria Sanchis
Periodista

2a Sessió
PORTAEMPELTS, MANEIG AGRONÒMIC
DELS CÍTRICS, POSSIBILITATS PER
A UNA PROGRAMACIÓ CORRECTA
16:00 h
Portaempelts en cítrics i novetats
Mª Angeles Forner Giner
Investigadora de l’IVIA16:40 h
Inici d’una nova reestructuració citrícola
Juan Soler Aznar
Investigador de l’IVIA17:20 h
Maneig agronòmic dels cítrics, possibilitats per al disseny d’un programa de producció correcte
Carlos Mesejo Conejos
Doctor Enginyer Agrònom de la UPV
22 d’octubre

3a Sessió
PROGRAMES DE MILLORA GENÈTICA.
NOU ESCENARI VARIETAL DE
LA CITRICULTURA A ESPANYA.
PROJECTE CITRUSEQ

9:00 h
Noves varietats de mandarines tardanes irradiades
José Luis Pardo Pascual
Departament de Citricultura i Producció vegetal de l’IVIA9:40 h
Noves varietats obtingudes en el programa de millora genètica del departament de genòmica de l’IVIA
Antonio López García Usach
Enginyer tècnic agrícola de l’IVIA 10:20 h
Café

10:50 h
Programa d’obtenció d’híbrids triploides de cítrics de l’IVIA. Característiques de les noves varietats de manderí Garbí i Safor.
Pablo Aleza Gil
Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l’IVIA

11:30 h
Noves varietats de la Universitat de Califòrnia
José Pellicer España
Director de desenvolupament d’Eurosemillas, SA

11:45 h
La nova clementina del programa d’Anecoop. Clemensoon
Ángel del Pino Gracía
Director del departament de Producció d’Anecoop

12:00 h
Plataformes públiques-privades com a mecanismes de millora de la competitivitat del sector agrari: “El cas de BIOVEGEN”
Gonzaga Ruiz de Gauna
Gerent de INVEGEN (Associació per al foment de la I+D en la Genòmica Vegetal)

12:15 h
Presentació del projecte de genòmica de cítrics CITRUSEQ Consorci d’empreses del PSE CITRUSEQ
Carlos Baixauli Soria
Director de Fundación Ruralcaja Valencia

12:30 h
Taula redona
Modera:

Carlos Baixauli Soria
Director de Fundación Ruralcaja Valencia

13:30 h
Clausura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *